disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van deze site de grootste zorgvuldigheid betracht is, kan Steamwell niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Steamwell aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie die op deze site te vinden is, alsmede de sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden en die via deze site toegankelijk zijn.

Tevens is alle informatie die wordt gegeven van informatieve aard. Steamwell probeert om zo correct en kundig als mogelijk te informeren maar kan niet instaan voor de correctheid van enige informatie of adviezen. De informatie is vrijblijvend en niet bindend. Steamwell is daarom ook niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen die deze informatie kan veroorzaken.

Van de informatie die op deze site wordt aangeboden mag zonder schriftelijke toestemming van Steamwell geen gebruik worden gemaakt.